Oldalak

2013. november 3., vasárnap

„Összefogással tudunk működni”


Interjú Ladányi Lajos Zoboralji Kulturális és Információs Központ vezetőjével

A Zoboralji Kulturális és Információs Központ fontos szerepet tölt be Zobor-vidékén, ahol a felvidéki magyarság egy végvárának tekinthetjük. A kezdetekről, a feladatokról, a jelenlegi helyzetről beszélgettem Ladányi Lajossal, a központ vezetőjével. 

Mikor és milyen céllal jött létre a Zoboralji Kulturális és Információs Központ?
Több mint 15 évvel ezelőtt, 1996-ban jött létre, abból a célból, hogy lehetőséget teremtsünk a zoboralji magyarok számára a találkozásra és a társadalmi-, kulturális szervezetek vezetőinek a közös ügyek problémák, tevékenységek megbeszélésére. Korábban, ugyanis csak Nyitrán a járási Csemadok irodájában volt erre lehetőség, ami a Mečiar-kormány idején megszűnt. Anyagiak hiányában az irodát felszámolták. Kerestük a megoldást, hogy kialakítsunk egy helyet a városban, ahol az egyes szervezetek számára biztosítani tudjuk a megoldást.
A Zoboralji Kulturális és Információs Központban székel a Csemadok területi választmánya, Nyitra és Vidéke Célalap, a Magyar Közösség Pártja járási irodája. Itt tartják üléseiket a Magyar Szülői Szövetség járási vezetősége és alkalmanként bármelyik magyar kezdeményezés, amely igényel tanácstermet, erre lehetőséget biztosítunk.

Milyen volt az intézmény létrejöttének a fogadtatása?
Mindenki örömmel fogadta, aki próbál tenni a magyarság megmaradása érdekében. Hiánypótló intézmény jött létre. Nem csak az egyes szervezeteknek biztosít működési területet, hanem azon felül rendezvényeket is lebonyolítunk. Minden évben két alkalommal kiállítást rendezünk, ismert előadókat hívunk meg, de tanfolyamokat, továbbképzéseket is szervezünk. Jelenleg angol nyelvtanfolyam megy a magyar szervezetek vezetői részére, amit bizonyára folytatunk, mert elég nagy volt rá az érdeklődés. Szervezőkén vagy társszervezőként részt veszünk a nagy zoboralji rendezvények szervezésében, mint a Generációk Találkozása országos rendezvény, a Zoboralji Magyar Bál és még több olyan rendezvény, amely érinti a zoboralji magyar iskolákat: színházi előadások, közösségi programok szervezése, sokszor az iskola nem tudja ezeket felvállalni. A központ minden egyes iskolát és kezdeményezést fontosnak tart.

Közeljövőben lesz-e valamilyen rendezvény?
Nyitra és Vidéke Célalap és a központunk társszervezőként színházi előadást szervezünk a zoboralji magyar iskolák alsó tagozatai részére és közösségi napokat a felső tagozatosok számára. Emellett rendszeresek a zoboralji szokásokat bemutató rendezvények.

Milyen nehézségekkel kell szembenézni a központnak?
Azért jó, ha az egyes rendezvények társszervezésben kerülnek megrendezésre, mert hol az egyik, hol a másik szervezet nyer pályázatot egy-egy rendezvényre. Így egymást kiegészítve tudunk működni és meg tudjuk tartani ezeket a rendezvényeket. Sokkal nehezebb lenne a helyzet, ha az egyes szervezetek önállóan működnének. Hiszen egy pályázat sikertelensége veszélybe sodorná a rendezvény megszervezését. Csak összefogással tudunk működni.

A megyei önkormányzat mennyire támogatja a központot?
A megyei önkormányzatnak túl sok lehetősége nincs. A kulturális rendezvények pályázati kiírását mindig megpályázzuk. Kisebb-nagyobb sikerrel szoktunk nyerni. Nem nagy összegekről van szó, de sokszor ezen áll vagy bukik a szervezés.
A megyei pályázati kiírásoknál inkább arra helyezzük a hangsúlyt, hogy az egyes községekben működő kulturális csoportokat, Csemadok helyi szervezeteket és a helyi kezdeményezéseket támogassuk.

Milyen jövőbeli céljaik vannak?
Igyekszünk fenntartani az évente visszatérő rendezvényeinket. Emellett fontosnak tartjuk Esterházy János emlékének az ápolását. A központunk mindig élen járt ezekben a törekvésekben. Nyitraújlakon, Esterházy János szülőhelyén minden évben megemlékezést tartunk születése és halálának évfordulóján, amelyen az utóbbi években magyar nyelvű emlékszentmise is van. Elég komoly előrelépés ez a korábbi évekhez viszonyítva, és egyre több érdeklődő látogatja. Nagy hangsúlyt fektetünk a határon túli kapcsolatok építésére is. Támogatjuk az egyes szervezetek és önkormányzatok testvértelepülésekkel és testvérintézményekkel való kapcsolatépítését. Az ezekhez fűződő rendezvények lebonyolításában is a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni. Legtöbbször ezek nem anyagi hozzájárulások, hanem együttműködési, szervezési feladatok megoldása, támogatása. Szeretnénk kapcsolatokat kialakítani Magyarországon kívüli, határon túli intézményekkel. Erdélyi szervezetekkel már elindult ez a folyamat. Szeptember végén Segesváron jártunk az Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola alapítójával és igazgatójával tapasztalatot cseréltünk a Kárpát-medencei szórvány kollégiumok találkozóján és együttműködéseket alakítottunk ki elsősorban erdélyi intézményekkel.
Minden megteszünk azért, ami a magyar oktatás és kultúra területén a közösség hasznára válhat.

Miként látja a zoboralji magyarság helyzetét? 
Annak ellenére, hogy csökken Zoboralján a magyar iskolába beíratott gyermekek száma – később az egyes kulturális szervezetekben, csoportokban csökkeni fog a létszám – mindent meg kell tennünk azért, hogy csökkenetett létszámban, de életben tudjuk tartani iskoláinkat, szervezeteinket. Bízunk abban, hogy megváltozik az emberek hozzáállása ehhez a kérdéshez. Sok szülő, annak ellenére, hogy magyar anyanyelvű és magyar családban él mégis szlovák iskolába íratja gyermekét. Ezeket a szülőket kell valamilyen módon megszólítanunk és megnyernünk. Ha látják és tudomásul veszik, hogy a Zoboralján működő közösség a magyar nyelv és kultúra segítségével sok mindent elér, a gyerekeknek sikerélményeik vannak és a magyarországi kirándulások alkalmával rájönnek, hogy ez a kultúra mennyi kincset rejt magába.

Ando Krisztina
Kép: archív
(Megjelent: Szabad Újság 2013 októberében)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése