Oldalak

2013. július 14., vasárnap

A cél: a földből való megélhetés

Megalakult a Gazda Polgári Társulás

Július 2-án Szímőn tartotta szakmai értekezletét az MKP a gazdák, mezőgazdászok, szőlészek, borászok, az élelmiszeriparban tevékenykedők, a vidékfejlesztéssel foglalkozók és a vidéki turizmusban tevékenykedők számára. A szakmai kérdések megvitatása mellett a Gazda Polgári Társulás alakuló ülését is megtartották és Varga Péter karvai kertészmérnököt választották az elnöki tisztségbe.

A tanácskozás kezdetén Bób János, a település polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, és röviden bemutatta Jedlik Ányos szülőfaluját.
Az MKP elnöke, Berényi József beszédében rámutatott arra, hogy a mezőgazdaság egykor milyen fontos szerepet játszott a lakosság életében. Újbóli fellendítésével komoly megtartó ereje lehetne Dél-Szlovákia falvainak. „Fontos, hogy oda helyezzük a mezőgazdaságot, ahova való, hiszen a mai feltételek sokkal jobbak, mint egykor. Sokszor jogi akadálya van annak, miért nem lehet jó modelleket alkalmazni nálunk is” – magyarázta az MKP elnöke.

Szabó Balázs, a vidékfejlesztési minisztérium főosztályvezetője ismertette a magyar kormány hazai és határon átnyúló mezőgazdasági kapcsolatait, előrelépéseit és fejlesztéseit. Kiemelte, hogy 1,5 millió forintot adnak a Gazda PT számára, hogy ezzel segítség munkáját.
„Miért adnánk pénzünket olyan multinacionális vállalatoknak, amelyek vonakodnak anyanyelvünkön megszólítani, és messziről importálják termékeiket?” – tette fel a kérdést beszédében Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Rámutatott a Wekerle-terv – a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája – hasznosságára, ami segít abban, hogy a magyar gazdák zöldségei, gyümölcsei és borai messze földön híresek legyenek.

Gazda Polgári Társulás létrehozásának jelentőségéről és céljairól Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke tartott beszámolót, aki egyben a polgári társulás kezdeményezője is. Hiánypótlónak tartja a társulás létrehozását – amely országos szintű –, hiszen a szlovákiai magyar vállalkozók, mezőgazdászok és borászok számára eddig nem létesült hasonló szervezet. A szakmai háttérmunkát, a felvilágosítást, az információk és a tudás átadását, illetve a nemzetközi kapcsolatokat tartja fontosnak a munkájukban. Beszámolt arról, hogy az MKP 2011-ben csatlakozott a magyar vidékfejlesztési minisztérium vidékfejlesztési stratégiájához és még abban az évben Dél-Szlovákia négy térségében szakmai napokat tartottak, ahol ismertették a falusi gazdálkodásban és a vidéki turizmusban rejlő lehetőségeket. „Az anyagi forrást a tagdíjakból, illetve pályázatokból szeretnék biztosítani. Terveink között szerepel, hogy létrehozzuk egy falugazdász hálózatot két felvidéki irodával. A szakirodalom, a szakújságok bebiztosítása mellett a mezőgazdasági szakiskolák közötti csereprogram és a felsőoktatási intézményekben pedig gyakornoki program támogatása a célunk” – mondta előadásában Farkas Iván, aki kiemelte, hogy ő borászként és szőlőtermelőként lesz a társulás tagja, és mivel politikai tisztséget tölt be, nem kíván vezetői tisztséget betölteni a Gazda Polgári Táruslásnál.

Mielőtt Varga Péter, a Gazda PT Előkészítő Bizottságának vezetője ismertette volna az alapszabályt és a tagság elnyerésének feltételeit, Miklós László, az MKP mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnöke tartott előadást a mezőgazdaság szakpolitikai kihívásairól. Szerinte a tömeges munkahelyteremtést csak a földtől lehet várni, viszont az életminőségek mutatói az elmúlt években inkább romlottak, mint javultak volna. Rámutatott a hazai piac helyzetére, ahol mindössze 46 %-ban van jelen a hazai termék. Nem mellékes tény, hogy a hazai támogatási politika nem egyforma a többi EU-s tagállaméval. „Az elferdített támogatási rendszer a hibás, hogy az olasz alma, a lengyel hús olcsóbb, mint a hazai. Pedig nálunk jobbak a természeti viszonyok. Ezért k versenyképtelenek a hazai termékek” – magyarázta Miklós László.

Az értekezlet harmadik részében szakmai látogatást tettek Asztalos Imre  gazdaságában, ahol egyedülálló technológiával termeli az uborkát A Zelstar Kft. családi vállalkozás igazi Európai Uniós mintagazdaság.
A polgári társulás valódi áttörést jelentene, ha sikerülne elérni, hogy a helyi termékeket nagyobb részben szerepeljenek az üzletekben, illetve a közétkeztetésben. Ezáltal a mezőgazdaság, a tejipar és a húsipar több embernek biztosítana megélhetést, a vásárlók pedig minőséget kapnának. Mindennek Magyarországon és más Európai Uniós államban nincs akadálya. Remélhetőleg a szlovák gazdaság is időben felébred és tudatosítja, hogy ez jelentené a helyi gazdák számára a megoldást!

Ando Krisztina
Kép: a szerző
(Megjelent: Szabad Újság 2013 júliusában)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése